Tigsik, Tigsik, ano ang naiisip?

Musings of the Midnight Writer | Business, Culture, Arts, and Events Portal - Bicol Literature

Tigsik, Tigsik, ano ang naiisip?

.

TIGSIK is one of a kind.

     It is a form of literature unique only to the Bicolano folks. An old form of poetry, it literally means “toast”. It has no rigid format but is usually a four-line sharp-edged piece (on almost any subject) and is recited during gatherings until everyone is too inebriated for poetry.

     I first came across this literary form via The Mayon, the official school paper of Bicol University’s High School  Department, which had a column dedicated for it. I just know if it is a tigsik if it begins with “Tigsik ko ining….” and is followed by a crisp, witty, and poetic commentary on almost anything.

     Nevertheless, appreciation for it has always been set aside, for despite it’s poetic value, yours truly was void of any relevant cultural experience that could have unlocked the mystery values of the tirigsikan.

     Until just recently, in the literary circle of Bikolanos on Facebook, an online Tigsikan was successfully launched. I realized then that the probable cause for my inattention to the tigsik is because most of what I have read are mere fragments, independent 4-liners that were just compiled together to sample what a tigsik is. 

 

What seems to fill the gap in my understanding of the tigsik is the sense of community and the presence by which the tigsik is delivered before an audience. 

 

CONTENT ADVISORY:

LANGUAGE: The following may contain words that may be offensive or unacceptable for others due to parts with suggestions and statements on human sensuality fit only in an adult-themed discussion. It is recommended for the young readers to proceed with the guidance of a teacher or parent.

ATTRIBUTION: Without disregard for attributions or credits, the names of the participants have been removed from their individual contributions to the Tigsikan with respect to the privacy settings of their Facebook profiles where the contributors’ walls are mostly hidden from public view. If you wish however to be identified/or for your post to be removed, please feel free to send us a private message or email. Thank you.

 

Warm-up sa Dahon ni Manoy Jim

Jimple Uy Borlagdan Tuesday at 5:40
Hineras ni Noel Dorente:
tinigsik ko ining tirigsikan daa sa facebook
pakaraskasan daa kang mapanurugdas na hutok
pagbuhay sa kabudyahan na nangaturog
ngonyan sa internet satong ibalangibog!
            Tigsik ko ining tirigsikan sa Facebook
punan ta na bago marugok
dai matakot kun mabilot
basta an baso palubot
Tuesday at 05:45 • 1 person likes this.
o
tigsik sa paglologin
kun mayong siring (money sign)
dai makaka-farming
Tuesday at 06:40 •
o
tinigsik ko ining facebook
mga tawo daing pandok”
alagad anong riribok
maski dai midbid mga katood
Tuesday at 06:49 • 2 people
o
tinigsik ko ining peysbok
an parasurat maribok
kun mga kanatad turospok
pirming pwerte an urulok
Tuesday at 06:50 •
o
tigsik sa mayong ngaran
sa friendster angay ka duman
Tuesday at 06:54 • 1 person
o
tinigsik ko an status
married pero single
complicated pero married
ay! mamili ka “varied”
Tuesday at 06:55 •
o
tigsik sa daing girong
mahilg sa like, daing opinyon
supog lang an status ignoron
Tuesday at 06:57 • 3 people
o
tigsik sa bakong friendly
sadiring post, ila-like ini
ma-comment pa sa sadiri
Tuesday at 06:59 • 2 people
o
tigsik ko an mga nagkokomentar
digdi sa facebook kan banwaan
kung minsan dai man ki kamugtakan
basta sana may maitaram…
Tuesday at 06:59 • 2 people
o
tigsik ko an comment
hidaw si Manoy Ben
saiyang mga prends
halat saiyang moment
Tuesday at 07:00 •
o
tinigsik ko ining durat
pirming igwang pighahalat
da maginibo su kagrat
ni may na igwa mang ka tsat
Tuesday at 07:04 •
o
tigsik ko an lanob
pangkurit panglakop
gabos na ngurob ngurob
pwera sana an hambog –
Tuesday at 07:05 •
o
tigsik sa mga daing maginibo
ipigpopost sarisaring video
dawa r-18 o violensya iniyo
Tuesday at 07:07 • 1 person
o
tigsik ko an shoutout
pakurusugan kan gasod
makaabot sa pitong bulod
Tuesday at 07:08 •
o
tigsik ko an mga lalaking parainom
maski atab pa hanap pampabuyong
pag dai makaligok ki likidong bugsok
malibong payo, halunan naghahagok…
Tuesday at 07:09 • 1 person
o
tigsik sa groups na sarisari
pagkwela, ila-like tulos ni
dangan lingaw na digdi
Tuesday at 07:11 •
o
tigsik ko an bangui
toninong makawili
an sakong si padi
sabi maturog na kami!
Tuesday at 07:11 •
o
bye na nguna an beauty ko –
Dios magbantay saindo gabos!
Tuesday at 07:12 •
o
sa mga pirming online ining tigsik
dai na nagluluwas, minagimik
bangkag na sa kalalagatik
Tuesday at 07:12 •
o
tigsik sa mga magurang
sa fb yaraon naman palan
wall kan aki binabantayan
Tuesday at 07:14 • 2 people
o
tinigsik ko ining pirot
matanga na oras kalot
mahigda na ngunang balot
ta uroldot na su lubot
Tuesday at 07:19 •
o
tigsikon ko daw ining alas nueve
ta an iba nangtigsik na kasubanggi
hanggang digdi sana ngaya ini
ta bako man baga kita labi-labi
Tuesday at 17:48 •
o
tigsik sa satong password
idtong masakit dapat gayod
tanganing mayong makatood
Tuesday at 17:50 •
o
tigsik sa mga matibay na hacker
aram nya daw password ta* aber
Tuesday at 17:54 •
o
tigsik ko ining thread
halaba garo sliced bread
gabos maurag, gabos well said
sabi ngani sa Tiwi dabid!
Tuesday at 19:48 • 2 people
o
tinigsik ko ining facebook
mga bikolano digdi mariribok
payt-payt sana an urulok.
maski minsan medyo nagsasamok.
Wednesday at 02:38 •
o
tinigsik ko ining…
oops, sorry may nag-atot.
Wednesday at 02:43 •
o
tigsik ko an saimong atot
gibo kan haludon na parot
na sablok sa mapanos na nilanot
sa buli ni tiya tinay kinutkot!
…:DD
Wednesday at 04:01 • 1 person
o
tinigsik ko itong buling kinutkot
hapon na gayod kang ito sinurok
nagcomputer na dai nagsabon
yinuro-yamyaman baga an pagulon!
Wednesday at 04:47 •
o
tigsik ko ining katungkaan
mabisita sako aru-atyan
kaya dapat nang kumakan
tanganig diretso sa higdaan
Wednesday at 12:35 •
o
ahahaa
Wednesday at 17:01 • 1 person
o
tigsik ko ngarakngak ni Dyubani
gari pigsang pinusdak ki perdible
su sapurak pano sarong balde
Wednesday at 18:14 •
o
tigsik sa sakong gutom
oras-oras minapagiromdom
pinangat daa o kaya natong
Wednesday at 18:17 •

     From the tigsik samplers of high school days (that looked like fragmented verses at first glance which called to mind the Fireflies of Rabindranath and the Haiku of Japan), observing the online Tirigsikan brought me into the light and set me into reading a collaborative poetry which can be essentially compared to the Renga of Japan delivered in the flair and wit of the traditional Tagalog Balagtasan (despite that this online Tirigsikan is without the traditional ‘sumsuman’ or merrymaking with wine with which it is known for).

 

An Paglansar kan Tigsikan ni Manoy Jim buda ni Praning
Tigsik ko an banggi
digdi sa dahon ni Taga Legazpi
ano maray na pagtirigsikan
dai akong maisipan
Wednesday at 03:34 
 •        o
  sa banging ini wara man ako ma isip
  nata daw pag arog kaini dipisil mag tigsik
  sa kadakulan kang nasa payo wara mailuwas sa sakong puyo?
  Wednesday at 03:36 •
  o
  Tigsik ko an pag-isip
  pagkaipuhan dipisil i-osip
  pero nata pagturutambara
  an hisdal nagbabaha-baha?
  Wednesday at 03:38 •
  o
  sa sakong pag hurop hurop
  mantang sabaw pig hihigop
  ano daw maray na pag tigsikan
  digdi sa dahon ko ngunyan???
  Wednesday at 03:39 •
  o
  Tigsik ko an saimong pig-aatid-atid
  aram kong sa hutok nagsurusaralabid
  maray kaan palumuyon ki diit na pasagid
  sa ngimot kan basong nakakapaligid
  Wednesday at 03:41 •
  o
  dai ko man urog maiisip
  nata baga sa utok ko nagsarabit
  mga muyang iluwas kan sakong mga muro
  gamit ko lang sa nguso
  Wednesday at 03:45 •
  o
  tigsik ko an pagkomposo
  hali sa wara pasiring sa igwa
  garo pagdakop sa layas na kabayo
  an silaod halipot, may bari an abaga
  Wednesday at 03:48 •
  o
  an bangui sarong tigsik,
  an pagkamoot, mga rignos sa diklom.
  tigsik ko an bangui
  ta igwa siyang namit,

  alagad may naghihibi
  sa sarong harong sa harayo,
  may puting kandila, may puting paros.
  Wednesday at 03:49 •
  o
  sa pagsurat ko ki mga rawit dawit
  sa kahaluyan katutukaw makulog sa lapit
  pag anap kan mga tataramon
  sakong makuwa ang sakong paglaom
  Wednesday at 03:51 •
  o
  tigsik ko an pagsurat
  huna pwede marabat
  kiray mo masarabat
  bulbol mo mahurunat
  Wednesday at 03:53 •
  o
  maski ini kulot
  dakol muya kumusot
  halaba dakula
  sakuya ining padaba
  Wednesday at 03:54 •
  o
  Tigsik ko an mga lalaking hambog kumakan nin matataba,
  Alagad kun an mga ini palan naiistrok
  Si manoy masakit na man na makatindog
  Uminom pang dugo nin kobra, dai na minaisog.
  Wednesday at 03:55 •
  o
  tigsik ko an panurat
  kasugpon halabang maparat
  kayang baduson an papel
  kan mga tataramon kan anghel
  Wednesday at 03:56 •
  o
  tigsikan na daing padumanan
  pero dakol na maaram
  sa kada tigsik
  liwoy ko biyo nag taralsik
  Wednesday at 03:57 •
  o
  malulupit po kamu..!!!! mayo kamung ka parihas sa kinaban
  Wednesday at 03:58 •
  o
  Tigsik ko an satong tigsikan
  enot sa Facebook hinaman
  pag kan iba namuklatan
  marambong an satong napunan!
  …mabalos padi! mauragon! :DD
  Wednesday at 03:59 • 1 person
  o
  maray baga ining tigskan
  payp asin utak ko nag durudalagan
  exercise kan sakong utak
  na garo na baga linupak
  Wednesday at 04:00 •
  o
  tigsik ko si praning pag abot sa korner.
  ang saeyang pag tigsik nakaka praning.
  Wednesday at 04:01 • 2 people
  o
  sa masunod naman praning korner
  pagnagkauyon na garo togeder
  makabuyong pero daing hangober
  magtirigsikan kita por eber
  Wednesday at 04:05 • 2 people
  o
  pinaunrhan mo ako salamat pading jimple
  uya lugod nagluwas so sakong dimple
  ngirit na aga mulach na baga ako
  pag nagbayle gaor si vhong navarro
  Wednesday at 04:06 • 1 person
  o
  sakong pag bisita sa saimo dahon pranz tigsikan nindo duwa ni jimple swabeng swabe tigsikan nindo sna gangiuibuhon burubangi ngani samo bangi pirmi hapi.classm8 inda ko ok na ba ini?hapot lng hain kana ta binayaan mo kmi??
  Wednesday at 04:47 • 1 person
  o
  pag age ko dgd.sa dahon na nipa ninda praning. teg pabakal lang ako nin mantika saka suka ni mama naula sa sapa. sa ka babasa nin mga man lain lain na tigsik na nag kukurit sa tinampong mainit.
  Wednesday at 05:01 •
  o
  sakong mga amigo,
  kasubaggui nakibale ako
  sa maogmang tirigsikan nindo
  alagad ngonian an sakuyang payo
  garo daing laman, an utak blanko.
  …pero maski puru paano
  ako mokontribo, sa maogmang
  tirigsikan nindo.
  tigsik ko ining tirigsikan
  sa isip nagpapayaman
  pwedeng umentra maski sisay
  basta an mensahe malaman….
  😀 😀
  Wednesday at 05:09 •
  o
  ‎@ manay bie: wara man ki topic pano trip trip lang me pading jimple
  Wednesday at 05:41 • 1 person
  o
  aram ko nonoy na daing topic
  pero ako napapaisip
  kung ano an maray na itigsik
  sa arog tang may mga trip?
  Wednesday at 05:52 • 1 personlikes this.
  o
  Tigsik maragsik nag ririsik risik
  Managum manamit mahaldat malanit.
  Wednesday at 05:59 • 1 personlikes this.
  o
  Tigsik ko an ginigibong pa tago,
  kan mag-ilusyon nangurapot garo tuko’
  siisay sainda an tolos maduko’?
  Tinitigsik ko an rumansa kan mga Agta,
  …Maski sa mga sanga ginigibo, nakurapot sana,
  Sagkod na mabari kun nagkikiwig-kiwig na.
  Wednesday at 06:01 •
  o
  bravo!!!:) mga amtibayon man kamo…
  Wednesday at 14:31 •
  o
  an tigsik ni praning…ma…….
  Wednesday at 23:17 •
  o
  ano na iyan n tirigsikan na yan..gari daing magkairisipan????
  Wednesday at 23:54 •
  o
  Mheng, kaya ngani nagtitirigsikan tabi ta dakolon na nanag-kakairisipan, biyong nagsusurupay. 🙂
  Yesterday at 02:29 • 1 person
  o
  tigsik tigsik
  ano ang naiisip
  maski ano ang trip
  dai lingawan su’logon ang brip
  Yesterday at 02:31 •

     Just like the renga, the solo tigsik continues to be written around and are just about the same in form and essence, but somehow, it leaves me with the impression that the implications of a participative and collaborative Tirigsikan, will bring us to a closer experience of how our forefathers had it during their severely drunk and merry poetic times.

     A live and personal Tirigsikan has yet to happen within our rounds at present, (and I mean outside of the four-corners of the literature class!) but warming up the walls of the Bikolano literary circle on Facebook, Jim Borlagdan of Kun Bikolano Ka, Mag-Bikol Ka, Praning’s Korner Taga Legazpi, Franco Sangreo of LitraTulâ are rounds of Tirigsikan with contributions from other poets and enthusiasts.

“Tigsik kita…” – An Paki-Agyatan ni Manoy Jim Borlagdan Makipag-Tigsikan sa Dahon ni Franco Sangreo

Franco Coralde Sangreo Yesterday at 07:15 

Ano an naitanom ko ngunyan? Mabuhay kaya ini dawa magadan an kinaban?

 •           o
  tigsik kita manoy?
  Yesterday at 07:25 •
  o
  payt..
  Yesterday at 07:29 •
  o
  ano ngayang tema?
  Yesterday at 07:33 •
  o
  manungod satung kulturang bikolnon, punan ko na:
  Tinigsik ko’ng parasurat
  sa Bikol gulping maurag
  siging tirigsik magdamlag
  …kinaugma luluya ta puyat
  Yesterday at 07:37 •
  o
  tigsik ko an parasurat
  hutok nangangarawat
  sabi ko nang bakong rabat
  dipisil baga mang-arat
  Yesterday at 07:40 •
  o
  Tinigsik ko an pagsurat
  pantais kapwa parasurat
  magtarangka o maghalat
  masurat maski sisay mag agyat
  Yesterday at 07:47 •
  o
  Tigsik ko ining Bikolnon
  dakulon an tataramon
  oyaon digdi an gayon
  kun satuyang atamanon
  Yesterday at 07:57 •
  o
  Tigsik ko an parasurat
  tuod sa paghalat
  kun nuarin mawaltak
  an liday hali sa alak
  Yesterday at 07:57 •
  o
  Bikolnon tigsikon ko
  tigsikon ko ki tudo
  ta ogma an daghan ko
  na danay ini sa tawo
  Yesterday at 07:59 •
  o
  tigsik taka pading franco
  parasurat uragon daing salto
  ta an bilang kan linya sarakto
  Yesterday at 08:01 • 1 person
  o
  Tigsik ko ining mata ko
  kaya gayud suminakto
  an mga bilang sa linya ko
  buta’ng wala muklat to-o
  Yesterday at 08:06 •
  o
  tigsik ko mga sakto mong linya
  pwedeng sa mata pero garo sa talinga
  an hulog kan tataramon pinalitada
  dai lamang makikigkig an maaging rida
  Yesterday at 08:08 •
  o
  tigsik ko an satong tigsikan
  kaipuhan ko na magpaaram
  nag-aapod na an higdaan
  kaipuhan pang mangaturugan
  Yesterday at 08:18 • 1 person
  o
  Tinigsik ta ka pading Jim
  pigmawot ta kang mahiling
  alagad habo ko an gin
  sa harampangan ugaring
  Yesterday at 08:19 •
  o
  Tinigsik ko an orasan
  iyo, matanga na palan
  an satuyang Kagurangan
  kairiba sa higdaan.
  …mabalos pading JIM…sa tigsikan ta
  Yesterday at 08:23 •
  o
  mabalos man padi, nabugak su hutok ko. muya ko burubanggi arog kaito. 🙂
  15 hours ago •

This is just perhaps the first three rounds of Tirigsikan online, I hope that there will be more to come, because there is so much more to know and learn about this form of poetry, the Tigsik.

You probably had fun reading the posts, so just think how much more it would be if you could utter your own responses and take part in the tigsikan? I think that would be a lot more fun!

The renewed interest of us Bikolanos in this traditional endeavor, if can be sustained through collective efforts, will not only strengthen and encourage literary productivity and cultural scholarship in the region, but will also bring forth more people into the circle to contribute to the current efforts of perpetuating the Bikol language and provide support and continuum to the long heralded and often heard-about new renaissance of Bicol literature and arts.

THE COOLEST THING PERHAPS ABOUT THE “AGYATAN”??
THE TIRIGSIKAN SA FB COMMUNITY
WAS BORN AND CAME TO LIFE!
 Note: Bicol is generally accepted as the spelling of the name of the region, thus Bicolano refers to the people who live or whose roots originate from the place. Bikol is used to refer to the language and a Bikolano is someone who utters the language.
Read more about the TIGSIK via Bicol Wikipedia.
Some information can also be found at Tigsik Bicol.

Read more: Musings of the Midnight Writer: Tigsik, Tigsik, ano ang naiisip?
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

Leave a Reply