pagranga hale sa sarong tagahanga

pagranga hale sa sarong tagahanga

.
.
enot sa gabos ako sarong tagahanga
kun bako sa mga primerong nagraranga

tataramon na sadiri minsan nauk’dan
tibaad dae man nareparo an kahalagahan

minsan man ingles ang kinatu’dan
enot sa gabos ako sarong tagahanga

kan tataramon na iyo sana an makakahulit kan kultura
asin arte kan sa uro-aldaw na tigsik buda rawitdawit

na maski sa paglibot-libot o pakikipagdiskurso sa tawo
man o libro, dae nahagilapan kan mga terminong sakto.

kung kaya siring sa mga nagsusulong
ako man kaiba an iba pang bagong usbong

minaranga asin minaipus-ipos na sa guiraray man
logod manu’dan ang matamang pagtaram

kan sadiring tataramon sa dagang kinamundagan
guiraray ipagbalangibog, gamiton sa pagsurat, pagtaram
ngani mabuhay an lingguahe na sarong dakulang tanda
kan kulturang may tunay na progreso, padagos
pinag-oorgullo asin kinamomo’tan.

Read more: Musings of the Midnight Writer: pagranga hale sa sarong tagahanga
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

Leave a Reply