“pagkasulnop, minabanggui, rumdumon ang mga agi-agi”.

“pagkasulnop, minabanggui, rumdumon ang mga agi-agi”.

.

ini sarong katukduan

sa paagi ni mamu liloy:

mag muni-muni bago mag idlip…

inspeksyuna an saimung sadiri.

anu daw kun nagi kan marhay,

kun ika magturog na dae nang bungkaras,

ika daw sa kaogmahan na daeng

kasagkoran makakaheras?

Read more: Musings of the Midnight Writer: “pagkasulnop, minabanggui, rumdumon ang mga agi-agi”.
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

Leave a Reply